Related Post

13 Replies to “How to cure Bilirubin Jaundice Hepatitis Gallstones Fatty liver Anemia & RBC| manjapitham malayalam”

  1. ബിലിറൂബിൻ കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരാളുടെ ബ്ലഡ്‌ അയാൾക്ക്‌ കാലുവേദന സ്ഥിരം ഉണ്ടാകുമോ.

  2. ജനിക്കുമ്പോൾ അമ്മയിൽ നിന്നും കുട്ടിക്ക് പകരുന്ന ബിലിറൂബിൻ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും വരുമോ

  3. എൻ്റെ മോനിക്ക3 വയസാണ് വി ടി ൽ മഞ്ഞ ഉള്ള കുട്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പനിയുണ്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം പനി നിൽക്കുന്നു മഞ്ഞപിത്തമാണോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *