Related Post

20 Replies to “Hướng dẫn cách cài Minecraft 1.8”

  1. tải 2 cái file minecraft 1.8 vs launcher rồi làm thế nào nữa , trong máy mình có 1.7.10 có phải xóa đi ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *