Related Post

18 Replies to “Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2014 Full”

  1. Chào ban. Mình có coi video hướng dẩn của bạn. mình có làm theo và có bị một số lỗi. Khi mình cấu hình xong như ban chỉ,tới phần intall chạy, no xuất hiện lỗi : Error 1311.Source file not found :E:tài liệuSQL2014redistVisualStudioShellVCRuntimesvc_runtime_x86.cab. mình dùng bảng 64bit. Mong được chỉ dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *