Related Post

23 Replies to “Hướng dẫn dò kênh kỹ thuật số cho tivi sony 40w660e”

  1. Ti-Vi SONY43' nhà bạn e ko biết ấn phải nút gì giờ toàn phim nước ngoài muốn chuyển sang chế độ xem Ti-Vi nhà dùng K+ giờ chuyển như nào vậy a chỉ cách giúp em với ?

  2. Mức độ tín hiệu 67
    Chất lượng tín hiệu 100
    Tivi nhà em 43 inch mà sao em dò không được kênh nào ạ giúp em.với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *