Related Post

37 Replies to “HƯỚNG DẪN DOWNLOAD VÀ ADD BRUSH VÀO PHOTOSHOP”

  1. dm thằng làm video làm đéo gì mà làm nhanh vc còn họng thì ngậm câm,nếu có cái mirosoftword hiện lên để chỉ thì đc còn nó ngậm câm nhìn làm mà đéo hiểu j cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *