Related Post

12 Replies to “Hướng dẫn hack half life 1 1 nhìn xuyên tường+chống mù+ghim tâm”

  1. phải cắt cổ lấy tiết đánh tiết canh bọn hack rác rưởi làm hỏng game , mất đi thú vui của ng chơi này, chỉ bắt được cho nó 1 phát ngang cổ cho nó xuống hack vs diêm vương

  2. Thằng này ngu như chó . bố amfy k cần tải cái con cặc gì . chỉ vào chỉnh tâm 3d vào gõ lệnh lúc chuẩn bị vào là được éo phải lằng nhằng như thằng này

  3. lua dao. day la che do nhin xuyen tuong trong che do man hinh 3D dieu kien phai co card3D.. cai tai ve chi la config dc lap trinh san cac cau lenh vd nhu gl_zmax 0 chang han…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *