Related Post

19 Replies to “Hướng dẫn Kỹ thuật cắt tóc uốn khung ngang, tóc bầu – [Vĩnh Kim]”

  1. ông thầy thấy ứa, thứ nhất không biết mới học nếu đã biết rồi mở tiệm cạnh tranh với ông đó rồi,cần gì phải bỏ tiền đi học. nghĩ lại ông thầy đó ban đầu đi học có long cọng vậy không?mà giờ ….trán. nghe nói chuyện chạm tự trọng quá. ý mà bỏ tiền đi học đó không dại miễn phí mà thầy chỉ dại nói chuyện khó nghe quá ….

  2. ủa anh ơi , lúc cắt xong rồi xả tóc xịt dưỡng , vào thuốc 1 , canh thuốc tới rồi nhưng lại không xả sạch thuốc mà lại tiến hành cuốn cây xương luôn à ?

  3. đam mê nghề k sai .. sai chổ chọn nhầm thầy.. chán bà thầy đag học .. chả có chút kinh nghiệm như a này…

  4. 1triệu mỗi học sinh,mình dạy 3 hôm là các bạn biết còn hơn học mấy ông thầy giỏi nhưng dấu nghề,chỉ 3 hôm uốn nhuộm cắt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *