Related Post

7 Replies to “Hướng dẫn làm ảnh động đơn giản”

  1. Ảnh làm như thế có sử dụng cho màn hình Desktop được không vậy. Hay chỉ là file ảnh động thôi, chỉ muốn tải về làm ảnh động cho Desktop thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *