Related Post

4 Replies to “Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính kinh doanh & dòng tiền với bộ mẫu kế hoạch tài chính excel – P1”

  1. Thầy Vũ Long nói hay quá ạ. Đúng chuẩn từng chút một đối với thực tế tại các doanh nghiệp, đặc biệt là tại các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *