Hướng dẫn leo lên đỉnh Ma Thiên Lãnh cực kỳ dễ – Hòn Sơn – Lại Sơn – Kiên Giang 05/2019Trong hang trên đỉnh Ma Thiên Lãnh có bàn thờ tượng phật nho nhỏ. Lúc vào hang có cảm giác như đi chùa Bái Đính cổ ở NInh Bình, nhưng là mô hình thu nhỏ.
Đoạn đi vào rất tối và không biết đường để leo lên mỏm đá trên đỉnh.
Xem nhiều video trên mạng thì có nhiều bạn có leo cả lên hốc đá bên ngoài để lên đỉnh, như vậy rất nguy hiểm nha.
Nên là phải vào bên trong hang, rồi có đường để leo lên rất dễ luôn

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://indiancinema-analysis.com/category/du-lich/

Related Post

5 Replies to “Hướng dẫn leo lên đỉnh Ma Thiên Lãnh cực kỳ dễ – Hòn Sơn – Lại Sơn – Kiên Giang 05/2019”

  1. Leo lên đỉnh Ma Thiên Lãnh vui quá ,đường đi gồ ghề, có cả hang động, rất thú vị 👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *