Related Post

26 Replies to “Hướng Dẫn Mài Và Đánh Bóng Đá Cảnh Tại Nhà!”

  1. Mình có hòn đá gần giống đá ba chỉ..
    K biết phải đá ba chỉ k..’
    Vì k biết cách và đủ dụng cụ mài đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *