Hướng Dẫn Múa Lân Cơ Bản – Tập Múa Lân Lên Đầu – LSR Phước Nghĩa Đường 2019Hôm nay mình xin Hướng Dẫn Múa Lân Cơ Bản đó là bài Tập Múa Lân Lên Đầu do đoàn Barongsai Phước Nghĩa Đường hướng dẫn. Đây chỉ là clip vui anh em xem giải trí nha.
#mualan2019

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

4 Replies to “Hướng Dẫn Múa Lân Cơ Bản – Tập Múa Lân Lên Đầu – LSR Phước Nghĩa Đường 2019”

  1. Đoàn này sẽ một bước lên mây nếu sỡ hữu 2 hay 3 con Lân Phật Sơn & Hạt Sơn truyền thống nếu có 3 sừng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *