Hướng dẫn sử dụng EMail Pro – Phần mềm gửi email marketing hàng loạtHướng dẫn sử dụng EMail Pro – Gửi email marketing hàng loạt
Phần mềm Email Pro có các chức năng sau :
+ Gửi email hiện thị Brandname
+ Gửi theo danh sách email từ file excel
+ Chèn tên Khách hàng, thông tin khác vào nội dung email
+ Cấu hình được thời gian gửi email
+ Cài đặt được tốc độ, thời gian gửi email

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe

Related Post

2 Replies to “Hướng dẫn sử dụng EMail Pro – Phần mềm gửi email marketing hàng loạt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *