Related Post

4 Replies to “Hướng dẫn sử dụng máy loa rao bán hàng rong 2 IN 1.”

  1. Trước khi thu hãy đợi cho yên tỉnh,ko có Tiếng ồn.Xung quanh máy…..vận nút lớn nhỏ.. về mức nhỏ nhất…rồi thu…Cách Thu: nhấn nút bên phải 1nhấn rồi rao 1 hơi ..Rao xong nhấn lại cái nửa…Nhớ nhấn vào buôn ra cho nhanh…Cách xóa: nhấn chìm nút bên trái xuống rồi giử lại khỏang 4giay hả buon nút đó ra,la xoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *