Related Post

26 Replies to “Hướng dẫn sửa chữa máy phát điện không nổ bảo dưỡng máy, How to fix the generator”

  1. Bạn hướng dẫn rất chi tiết! Hôm nào bạn làm video hướng dẫn sửa chụp giất nhé mình thấy các loại máy nói chung rất hay hỏng mà chua thấy ai hướng dẫn

  2. . Ông thay buji xong ông đóng le ông giật nổ xong ông k mở le ra rồi ông kêu nó nổ k đều. Bịp à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *