Related Post

46 Replies to “Hướng Dẫn tạo tài khoản id apple cho iphone ipad”

  1. Bạn ơi
    Cho mình hỏi là tại sao khi mình tạo ghi xong hết các yêu cầu rồi mà nó nói là : ko thể truy cập vào lúc này

  2. E tao đến sdt thì nó hiện Quốc gia Trung Quốc…em làm gì có sdt Trung Quốc mà tạo…
    Ă biết cách nào thay đổi Quốc gia Trung Quốc qua Việt Nam thì em mới có sdt lập chứ…

  3. Anh em làm đến đoạn tạo tài khoản mới em lại bị để dc hỗ trợ hãy liên hệ hỗ trợ itunes là thế nào hả anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *