Related Post

34 Replies to “Hướng dẫn thuê tài khoản PUBG – Battlegrounds tại ThuePUBG.com”

  1. Nghĩa là vẫn phải bỏ tiền ra mua game rồi sau đó thuê acc chơi à. hay là thuê là chơi luôn k cần mua game

  2. ad cho hỏi e vừa lap Steam mới chưa có game này mà thuê của ad liệu vào Steam có sẵn game chơi luôn k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *