Related Post

10 Replies to “Inspection Tiệm Nails – Thanh Tra Viên Đến Kiểm Tra Tiệm”

  1. Phương ơi cho mình hỏi khi không có khách hàng ngồi ở bàn mà mình để khăn sạch trên bàn có được không mình thấy thợ của Phương để khăn ở trên bàn nhưng không có khách như vậy có phạm luật không chị nghe nói không có khách mà để khăn trên bàn thì sẽ bị phạt cho chị ý kiến nha thanks E

  2. Tiệm em mới kiểm tra xong chị ơi! Có lần 4 năm mới xuông kt, đợi này năm trước kiểm tra, năm nay cũng xuống kiểm tra,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *