James Watt Và Chiếc Máy Hơi Nước Làm Thay Đổi Lịch Sử Thế GiớiJames Watt Và Chiếc Máy Hơi Nước Làm Thay Đổi Lịch Sử Thế Giới

Ông không phải là người đầu tiên chế tạo ra động cơ hơi nước. Nhưng ông chính là người đã cải tiến và biến động cơ hơi nước trở thành nhân tố quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, đưa nước Anh trở thành cường quốc công nghiệp và giúp cả nhân loại bước sang một thời đại mới. Ông là James Watt một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất lịch sử nhân loại.

Nguồn: khoahoc.tv, vusta.vn, kyluc.vn, cinet.vn

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://indiancinema-analysis.com/category/du-lich/

19 Responses to “James Watt Và Chiếc Máy Hơi Nước Làm Thay Đổi Lịch Sử Thế Giới”
 1. Người Nổi Tiếng 09/11/2019
 2. Quốc Anh 09/11/2019
 3. (K12_HN) Pham The Duong 09/11/2019
 4. Night Dark 09/11/2019
 5. Châu Hoàng 09/11/2019
 6. LCB TV 09/11/2019
 7. Sang Rio 09/11/2019
 8. bui huong 09/11/2019
 9. Hoàng văn Quý 09/11/2019
 10. l hoangliem brave 09/11/2019
 11. Tú Swat 09/11/2019
 12. Thúy Nguyễn 09/11/2019
 13. nguyen nam 09/11/2019
 14. Trần Yue 09/11/2019
 15. Ricky Izecson Dos Santos Leite 09/11/2019
 16. B.K.T Vlogs Troll 09/11/2019
 17. Hải Hoàng 09/11/2019
 18. trang Võ Thị 09/11/2019
 19. My Hanh Dang Thi 09/11/2019

Leave a Reply