Related Post

20 Replies to “Kể Truyện Đêm Khuya , Chỉ 1 Phút Nóng Giận … Mà Cả Gia Đình Chịu Quả Báo Khủng Khiếp”

  1. Trên đời này lun có nhân quả báo ứng ,ai ko tin chắc chắn sẽ có 1 ngày người đó sẽ tin cho nên mong mọi người sống trên cõi đời này hãy lun hành thiện và lun có tấm lòng bồ tát đối với đông vật .Nam mô a di đà phật🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *