Related Post

39 Replies to “Kết Hợn Giữa Destroyer Và Diablo – Truy Kích – Blood Strike – Đức Đú”

  1. Anh Đức ơi, nó chỉ có 3 viên thôi , nó ko hồi đc đâu ạ, 1 trận chúng ta chỉ xài đc 3 viên thôi anh ơi

  2. Tiến hóa max đồng bộ full bắn khỏi nói nó hồi đạn như là xả đạn
    của khẩu kirss sona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *