Khai vấn cho lãnh đạo và coach chuyên nghiệpChương trình đào tạo khai vấn – Coaching của công ty cổ phần Huấn Luyện Việt Nam (VCI).
Chương trình được thiết kế dành cho các cấp Lãnh Đạo, Ban Giám Đốc, Giám đốc Đào Tạo & Coaches, Chuyên gia tư vấn, giảng viên và những ai muốn học phương pháp huấn luyện và các kỹ năng, công cụ để giúp đỡ và phát triển tiềm năng con người. Mục đích lớn nhất của chương trình là trang bị cho bạn 3 điều: sự tự tin; kỹ năng huấn luyện, tất cả các biểu mẫu & công cụ huấn luyện; để ngay sau khóa học bạn có thể áp dụng ngay cho bản thân, cho nhân viên, doanh nghiệp và khách hàng của bạn.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *