Related Post

2 Replies to “Khám phá CHÙA HƯƠNG, thăm quan chùa thiên trù”

  1. Nhân vật chính đi mà ít tương tác vậy. Do người quay đọc lời bình hết rùi. hình như cũng ko quay = Gimbal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *