Khó khăn trong việc xóa sổ bếp than tổ ong| VTC14VTC14 |528 tấn là con số mà người dân thủ đô sử dụng than mỗi ngày. Và 1. 870 tấn khí CO2 phát thải ra môi trường là hậu quả của con số ấy. Theo Sở TN&MT thì đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến ô nhiễm không khí gia tăng trong thời gian vừa qua. Vì vậy, Hà Nội đã quyết tâm vào năm 2020 sẽ xóa sổ bếp than tổ ong trên địa bàn thành phố, tuy nhiên đây là việc không hề đơn giản.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *