Dân mua đất khu dự án bị đình chỉ thi công mới vở lẻ ra là: Đất chưa đóng tiền chuyển mục đích sử dụng mà đã được duyệt QH TL1/500; Chủ dự…

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://indiancinema-analysis.com/category/bat-dong-san/


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *