Related Post

4 Replies to “Lại thêm 1 NS Việt mắc bệnh Ung Thư , giai đoạn cuối , Sao Việt tới tặng tiền”

  1. Đúng là bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác họ nhưng chung 1 giàn phải nói là các nghệ sĩ miên nam tôi thấy tình cảm sâu nặng quá ko như các ca sĩ miền bắc ai khỏe thì sống ai yếu thì chết mong cho anh khỏe lại tôi nói ra thì chắc gạch đá cũng nhiều nhưng đúng là như vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *