Related Post

41 Replies to “Làm chuồng đa chức năng tại nhà không cần thầy thợ và giảm tối đa chi phí nhe ae..”

  1. Làm 6 chuồng như vậy chỉ có 1 cánh cửa mỗi lần Cho gà ăn ít nhất cũng có 3 Con gà nhảy ra ngoài rồi sao bạn

  2. Có làm thêm thì xài 12×12 dày 1li ngon hơn nha a mắc hơn có vài ngàn góp ý thôi tại mình làm bên nghề sắt

  3. Làm cửa vậy nữa có chích ngừa hoạt nhỏ thuốc là khó lắm bất chuồn bên đây là bên kia nó bay ra hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *