Related Post

30 Replies to “Làm chuồng gà 🐓🐔🐤🐤🐤”

  1. Trai ga giong THANH CUONG. O binh duong . chuyen ban ga con giong lai cồ truong thanh tren 3kg. Ga 1 tuan tuoi da lam vacxin day du truoc khi xuat ban. ACE Co nhu cau mua ga con giong Ket ban ban zalo 0397071541 gui hjnh ga con cho xem. Hay Goi so 0972190508

  2. Em cho a hỏi lưới đó mua ở đâu vậy ? Cho a xin chỗ mua để a làm sàn vịt . Cám ơn em .

  3. Với size này thì nuôi dk bao nhiêu gà con và nuôi dk trong bao lâu tức là khi gà mây tuần tuổi thì bỏ ra ấy a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *