Related Post

9 Replies to “Làm mất gạch chân đỏ, xanh trong Word”

  1. góc trên cùng bên trái của máy em , sao nó không có nút lệnh FILE giống như của anh , có mỗi chử HOME thôi . làm sao để có chử FILE đó ạ.

  2. Theo em là chỉ cần download thêm 1 file check ngôn ngữ tiếng việt cho office từ trang chủ về là hết à. Vẫn để check nhưng khi đánh nó không hiện gạch nữa 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *