Lặn xuống KHE NƯỚC MỌC NGHỆ AN – Tìm lý do tại sao nó chảy quanh năm không cạn!Có một khe nước sâu bất tận đến nỗi người ta không đo được đáy. Nó xuất hiện tại huyện Con Cuông Nghệ An sau đó chảy thành một dòng suối. Xung…

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://indiancinema-analysis.com/category/du-lich/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *