Related Post

5 Replies to “Lập dự án ‘ma’, rao bán luôn cả trụ sở công an phường”

  1. Trước đây có người bán trời không mời thiêng loi rồi giờ ngủ mở mắt ra thì nghe ban đất, bán đảo, lấy nhà dân để ban vậy hả trời… trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi…

  2. Nhà cầm quyền xác nhận không có dự án nhưng tiền vẫn cầm. Lũ chó cs nó tàn phá khắp nơi từ núi cao đến hải đảo, nhân dân Việt Nam đứng dậy thôi, không mông muội mãi thế này nữa.

  3. Xin hỏi tất cả các tập đoàn bất động sản ma & quỷ …? có thằng chủ tịch nào dám bán mả tổ không …? …!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *