Related Post

18 Replies to “Lễ hôi dâng bông kathina.Điệu múa hoá trang đặc sắc truyền thống dan tôc Kher”

  1. Hay quá bạn ơi. Nhờ bạn mà mình biết được lễ hội này. Mình xem rất thích bạn ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *