Related Post

35 Replies to “LEESIN MONTAGE MÚA CỰC GẮT Ở RANK CAO THỦ | VINH SUN LEESIN”

  1. Nói về lee thì nguyễn thế toàn < toàn trym bé> với lại vinh sun
    Mình đánh giá cao còn gầy thì gáy khét thoiiii

  2. Thằng này đánh kỹ năng có thể hơn hoặc nhỉnh hơn xíu so với thằng gầy nhưng thằng này đánh ẩu quá , không có chắc chắn trong những pha sử lý

  3. Ở VN t thích xem 2 ng đánh lee nhất là anh Vinh vs Levi , vì anh Vinh độ hoa mĩ rank nào cũng có còn levi thì khỏi nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *