Liên hoan du lịch Mẫu Sơn 2019Liên hoan du lịch Mẫu Sơn 2019
Ngày 16 tháng 06 năm 2019 sẽ diễn ra Liên hoan du lịch mẫu sơn, tại đỉnh Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn. Tại đây sẽ có rất nhiều hoạt động nhằm phát huy bảo tồn các giá trị bản sắc dân tộc Lạng Sơn.

Âm nhạc trong video này
Tìm hiểu thêm
Bài hát
Spectre
Nghệ sĩ
Alan Walker
Người cấp phép cho YouTube:
ASCAP, LatinAutor, Sony ATV Publishing, Muserk Rights Management, BMI – Broadcast Music Inc., UBEM, LatinAutor – SonyATV và 19 Hội bảo vệ quyền âm nhạc

Bài hát
Blank
Nghệ sĩ
Disfigure
Người cấp phép cho YouTube:
AEI (thay mặt cho NCS); LatinAutor, ASCAP, Featherstone Music (publishing) và 8 Hội bảo vệ quyền âm nhạc
Bài hát
Heroes Tonight (feat. Johnning)
Nghệ sĩ
Janji
Người cấp phép cho YouTube:
LatinAutor, UBEM, Featherstone Music (publishing), Warner Chappell, LatinAutor – Warner Chappell, ASCAP và 19 Hội bảo vệ quyền âm nhạc

Track: Lost Sky – Dreams [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://indiancinema-analysis.com/category/du-lich/

Related Post

One Reply to “Liên hoan du lịch Mẫu Sơn 2019”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *