Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục mới Karma Chinh PhụcTrang phục mới Karma Chinh Phục (Conqueror Karma) là trang phục dùng để gây quỹ giải thưởng cho MSI 2017 tương tự như các trang phục Thách Đấu trước đây. Karma Chinh Phục sẽ được bán với giá 975 RP trên các máy chủ do Riot Games quản lí.

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri

Related Post

One Reply to “Liên Minh Huyền Thoại: Trang phục mới Karma Chinh Phục”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *