Lion dance festival in Vietnam
Lễ hội múa lân múa sư tử rằm trung thu

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/


4 Comments

Cẩm Tú. bên thềm · September 12, 2019 at 2:07 pm

Lễ hội múa lân múa sư tử múa lửa rất vui nhộn nhịp he

chien chien · September 12, 2019 at 2:07 pm

Lion dance festival in Vietnam | Lễ hội múa lân múa sư tử rằm trung thu
rất vui cảm ơn video của bạn

Rat infest TV · September 12, 2019 at 2:07 pm

Lion dance festival in Vietnam | Lễ hội múa lân múa sư tử rằm trung thu

Funny Pets TV · September 12, 2019 at 2:07 pm

Lion dance festival in Vietnam | Lễ hội múa lân múa sư tử rằm trung thu
vui quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *