Related Post

10 Replies to “Lisa (BLACKPINK) tung ảnh du lịch: Diện bikini che gần hết mà vẫn sexy, dân tình bấn loạn.”

  1. Séc xi bi ki ni, tr đuma tao dzui gần chớt :v, mà nãy học Ngữ Văn bài Đoàn Thuyền Đánh Cá có đoạn cá song lấp lánh đuốc ĐEN HỒNG á mọi người 😂

  2. Kho ảnh của tui quá sức tưởng tượng 😂😂 mấy chị đăng bao nhiêu tui đem vào kho ảnh bấy nhiêu 😁😂

  3. Em út dạo này lán át các cj rùi nhen😂😂bữa nào cũng đăng ảnh mòn mỏi đợi JENNIE JISOO ROSÉ đăng ảnh
    #solorose
    #blackpinkcomeback
    #ddududdudu1b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *