Related Post

22 Replies to “Lisp thống kê cốt thép Autocad”

  1. bạn ơi cho mình hỏi chút, mình thấy bạn thống kê thép số 2 dài có 15800mm, bạn chưa công đoạn nối thép 30d hoặc 40d, như thế thì sẽ hoa hụt 1 lượng thép lớn, mong bạn phản hồi, giải thích giúp ak!

  2. Mình cài xong đánh lệnh tk_new xuất hiện chữ chen diem nhưng ấn chuột trái ko xuat hiện bảng là bị lỗi gì bạn giúp mình với

  3. Mình đến bước cuối chọn để kích vị trí của dòng thép lại không xuất hiện. Mà các thép lại nằm đè lên nhau. Help?

  4. Bạn cho hỏi là sao mình dùng tk_new chọn điểm chèn rồi đến lúc chọn kiểu thép mà không hiện bảng chọn 4:09 ạ?

  5. bạn ơi cho hỏi.sao mình làm rồi mà nó chỉ hiện hình dạng của thành ,còn phi thép, số thanh…. nó k có là sao nhỉ

  6. cho mình hỏi tai sao minh lam giong như bạn chỉ mà nó chỉ co hình dạng thanh thép chứ không có số hiệu, phi, chiều dài, khối lượng…vv

  7. Theo hướng dẫn của bạn Tôi đã dùng được rồi. Tuy nhiện, khi chọn Kiểu thép phải đánh số, còn nếu Enter thì không hiện hình dạng thanh thép để chọn bằng chuột mà bị thoát khỏi lệnh. Xin giúp Tôi khắc phục lỗi này. Cảm ơn bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *