Related Post

5 Replies to “Loa rao bán đồ 2In1”

  1. Trước khi thu hãy đợi cho yên tỉnh,ko có Tiếng ồn.Xung quanh máy…..vận nút lớn nhỏ.. về mức nhỏ nhất…rồi thu…Cách Thu: nhấn nút bên phải 1nhấn rồi rao 1 hơi ..Rao xong nhấn lại cái nửa…Nhớ nhấn vào buôn ra cho nhanh…Cách xóa: nhấn chìm nút bên trái xuống rồi giử lại khỏang 4giay hả buon nút đó ra,CHÚ Ý: ko được nhấn nút thu,tức nút bên phải.2 lần liến tiếp.vì nhấn 2 lần liên tiếp máy sẽ bị lõi…ko hoạt động được..khi bị lõi như vậy bạn cẩn thận tháo máy ra,lấy thẻ nhớ đưa vào điện thoại .hoặc máy tín xoá bỏ hết nhửng gì trong thẻ ..rồi gắn chở lại..LƯU Ý..nhấn 1cai.Rồi đợi 5 giậy mới được nhấn thêm cái nửa..sẽ ko bị lõi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *