Related Post

41 Replies to “Long Hổ Quyền Pháp vovinam bài thể dục buổi sáng của chú anh h vlog”

  1. Em cũng có học qua Bình Định gia và vovinam hồi còn sinh viên, giờ quên hết trơn, thấy a múa cũng hay

  2. cao thủ Long hổ quyền pháp, hôm nào anh em mình đọ vài chiêu nhé, mình đang theo phái Bình Định Gia

  3. Anh ấy thật dũng mãnh, hơi bị thích màn mở đầu nhé. Mà công nhận khung cảnh video cũng đẹp quá trời

  4. long hổ quyền pháp nhìn anh múa rất đẹp là động lực cho những ai lười tập thể dục buổi sáng nè

  5. Chú múa quyền hay lắm. Buổi sáng tập thể dục bằng bài quyền này thì khỏe lắm nè. Chú biết võ hay nhỉ

  6. đường quyền bạn đi rất là chắc. kết nhất pha lộn cuối cùng. mình tập tành bao nhiêu năm mà pha lộn với bay lên kẹp cổ là không làm được. chán thế

  7. Buổi sáng mà múa bài quyền này chắc là khỏe rân người luôn nà. Bạn múa võ đẹp lắm, Chú Anh H Vlog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *