Luật sư di trú giải thích về sắc lệnh ‘không cấp visa cho người không có bảo hiểm y tế’ (2/2)Hôm 4 Tháng Mười, 2019, Tổng Thống Donald Trump ký ban hànhsắc lệnh theo đó các di dân nộp đơn xin vào Mỹ sẽ bị từ chối, trừ khi họ có thể chứng minh được rằng có thể lo liệu vấn đề y tế cho chính mình.Liên quan đến vấn đề này, báo Người Việt đã phỏng vấn Luậtsư chuyên về Luật Di Trú Phạm Đức Tiến hiện ở Washington DC và Luật sư NguyễnHoàng Duyên ở miền Bắc California để được nghe giải thích rõ hơn về sắc lệnh trên.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://indiancinema-analysis.com/category/du-lich/

Related Post

6 Replies to “Luật sư di trú giải thích về sắc lệnh ‘không cấp visa cho người không có bảo hiểm y tế’ (2/2)”

  1. Thằng này giải thích có đúng đéo đâu mà nghe . Đâu có phải mua bảo hiểm ngay .khi nào được chấp nhận vào Mỹ thì mới phải mua bảo hiểm . Ngu bỏ mẹ. ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *