Related Post

13 Replies to “màn biểu diễn múa quạt nghệ thuật đẹp ngỡ ngàng”

  1. không biết đây có phải là nhóm múa quạt trong amazing china không, hình ảnh hơi mờ, dù sao t vẫn thích bản trong amazing china hơn, bản này 1 số chi tiết hơi bị rối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *