Related Post

19 Replies to “Máy cắt lúa Kubota DC – 70. Máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa hè thu rất nhanh 216 – Thủy Miền Tây”

  1. Máy cắt lúa hiện đại và nhanh quá , ghé e nhé ,lâu ko nhìn thấy đồng lúa vàng đẹp quá luôn

  2. Máy cắt lúa Kubota DC – 70. Máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa hè thu rất nhanh 08 rất hay ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *