Máy cắt lúa Kubota DC – 70. Máy kéo bánh xích chạy trên đất lầy 24 – Thương Miền TâyMáy cắt Kubota DC – 70. Máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa trên đất lầy. Máy kéo bánh xích rất khó khăn khi gặp đất lầy cứ chạy không láy được…

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe/

Related Post

11 Replies to “Máy cắt lúa Kubota DC – 70. Máy kéo bánh xích chạy trên đất lầy 24 – Thương Miền Tây”

  1. Máy cắt lúa mùa nầy bùn đất ko ha bạn, mình là bạn mới của bạn đây, đầy đủ rồi cho bạn, chờ bạn hồi âm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *