Máy cắt lúa Kubota. Máy gặt đập liên hợp DC – 105X cảnh leo phà quá nguy hiểm 182- Thủy Miền TâyMáy cắt. Máy giặt đập liên hợp Kubota DC – 105X leo phà lên bờ gúp nông dân thu hoạch nhanh cho kịp chuyến ghe rất hiệu quả – Thủy Miền Tây.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *