Related Post

7 Replies to “MÁY CẮT LÚA VIỆT NAM TỰ CHẾ CHẠY ĐẤT SẬP ĐẸP LỘI LẦY ĐỈNH máy gặt đập Liên Hợp”

  1. Máy cắt này chạy dc 1 bên là thấy k hiệu quả tốn kém thời gian nhiên liệu cũng như khả lm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *