Máy cắt lúa yanmar YH – 850. Máy gặt đập liên hợp hàm cắt rộng gặt lúa rất nhanh 238 – Thủy Miền TâyMáy cắt lúa yanmar YH – 850. Máy gặt đập liên hợp mang hàm cắt rộng công suất máy lớn tốc độ nhanh tay lái vô lăng tiện lợi các ưu thế tạo chung một điểm hoàn hảo mang lợi ích cho nông dân – Thủy Miền Tây

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe/

Related Post

7 Replies to “Máy cắt lúa yanmar YH – 850. Máy gặt đập liên hợp hàm cắt rộng gặt lúa rất nhanh 238 – Thủy Miền Tây”

  1. Máy cắt lúa yanmar YH – 850. máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa nhanh từ hàm cắt rộng rất hiệu quả với công suất máy lớn

  2. Great video! Watched it from Auckland, New Zealand my new friend ! Keep doing a great work and keep in touch my friend . 👍🙏🏼👍🙏🏼👍🙏🏼👍🙏🏼👍🙏🏼👍🙏🏼👍🙏🏼👍🙏🏼👍🙏🏼👍🙏🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *