Máy cày kubota 3000 phay đất trong nhà kính tài xế tay lái lụa.Máy cày Kubota L3000LD xới đất trong nhà kính.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe/

6 Responses to “Máy cày kubota 3000 phay đất trong nhà kính tài xế tay lái lụa.”
  1. Phong Dinh 03/12/2019
  2. Huy Anh 03/12/2019
  3. Hoa Trần 03/12/2019
  4. Jet Jet 03/12/2019
  5. Nguyen Huuhung 03/12/2019
  6. Nguyen Man 03/12/2019

Leave a Reply