Related Post

17 Replies to “Máy Cày Kubota Đẹp như…Hoa Hậu…Giá bán cực kì BÌNH DÂN”

  1. Mua mấy máy cũ về rồi thay nhớt thay côn khổ lắm . Máy cũ hỏng chỗ này rồi chỗ nọ chán lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *