Related Post

14 Replies to “Máy loa rao bán hàng rong 2 In 1”

  1. Hứơng Dẫn Sử Dụng: Đợi lúc xung quanh KO CÓ TIENG ỒN..[ hả thu ]…đầu tiên .Nhấn nút bên phải 1 cái rồi buôn nút ra liền.Rao 1 tiếng gì đó.Rồi nhấn lại,..Nhớ nhấp 1 cái, ,,buôn ra thật nhanh.Khi[ thu ]vận nút lớn nhỏ về mức nhỏ ngược kim đồng hồ,nghe cái cắc.rồi nhấn nút thu cho nó trong tiếng…Cách xoá nhấn chìm nút bên trái xuống. giử lại khoảng 3 giây hả buôn nút ra…chúc quý khách xài tốt sản phẩm…mọi thắc mắt.xin hl.số đt.bên dưới.cám ơn…san pham chuyen giành cho nguoi bán hàng rong ngòai đường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *